Учас­ни­ці бойових дій, 98-річ­ній Ган­ні Пи­ли­пів­ні По­та­пен­ко Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни від 24 лип­ня 2020 ро­ку «Про приз­на­чен­ня до­віч­них дер­жавних сти­пен­дій учас­ни­кам бойових дій у пе­рі­од Дру­гої сві­то­вої вій­ни 1939–1945 ро­ків» приз­на­че­но до­віч­ну дер­жавну сти­пен­дію. Це пер­ша по­діб­на сти­пен­дія в Не­ті­ши­ні. Про це по­ві­до­мив Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

До­віч­на дер­жавна сти­пен­дія зас­но­ва­на Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни від 17 трав­ня 2000 ро­ку і мо­же бу­ти приз­на­че­на учас­ни­кам бойових дій, які від­зна­че­ні дер­жавни­ми на­го­ро­да­ми за зас­лу­ги в пе­рі­од Дру­гої сві­то­вої вій­ни 1939–1945 рр., зро­би­ли ва­го­мий вне­сок у роз­бу­до­ву Ук­ра­їнсь­кої дер­жа­ви і про­жи­ва­ють в Ук­ра­їні.

Вип­ла­чу­єть­ся сти­пен­дія що­мі­ся­ця в роз­мі­рі 100 від­сотків про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му для осіб, які втра­ти­ли пра­цез­датність, не­за­леж­но від роз­мі­ру одер­жу­ва­ної за­ро­біт­ної пла­ти.

Популярні новини зараз
Пенсіонерів змусять повернути частину виплат: є лише 10 днів Перетин кордону стане квестом: прикордонникам дадуть повну свободу дій – перевірятимуть усіх Тарифи на воду різко підняли: скільки коштуватиме куб, ціни по областях Водіїв легко можуть оштрафувати за увімкнений кондиціонер: чому це відбувається
Показати ще

Ган­на Пи­ли­пів­на у ро­ки ІІ Сві­то­вої вій­ни бу­ла мед­сес­трою у фрон­то­во­му гос­пі­та­лі. Ро­дом з Іло­вай­ська До­нець­кої об­ласті, піс­ля де­мо­бі­лі­за­ції пра­цю­ва­ла у місь­ко­му по­ло­го­во­му бу­дин­ку. У Не­ті­ши­ні про­жи­ває з 2003 ро­ку.

Раніше портал «Знай.uа» писав про те, що Зеленський вручив чергові брязкальця, а краще б грошима - "Були охоронцями"

Також портал «Знай.uа» писав, що Положинський з гурту "Тартак" відмовився від ордена "За заслуги" та звернувся до Зеленського

Також портал «Знай.uа» писав, що Чотирирічна франківчанка "закохала" в себе Ніну Матвієнко: "Неповторна"