Пок­ли­кан­ня кож­ної жін­ки — ста­ти ма­тір’ю, ви­хо­ва­ти гід­них гро­ма­дян сус­піль­ства. Всі жін­ки-ма­те­рі на зем­лі бе­зу­мов­но дос­той­ні по­ва­ги та особ­ли­во це сто­су­єть­ся жі­нок, які на­ро­ди­ли та ви­хо­ва­ли п’яте­ро та біль­ше ді­тей і удос­то­єні по­чес­но­го зван­ня Ук­ра­їни «Ма­ти-ге­ро­їня», що є ви­щою фор­мою від­зна­чен­ня гро­ма­дян за ва­го­мий вне­сок у ре­алі­за­цію дер­жавної по­лі­ти­ки з пи­тань сім’ї, ма­те­ринс­тва і ди­тинс­тва, са­мо­від­да­но­го ви­хо­ван­ня та нав­чання ді­тей.

«Ба­га­тий на та­ких жі­нок й Ізяс­лавсь­кий край, їх вже на­ра­хо­ву­єть­ся 324. Так, 19 жов­тня го­ло­ва Ізяс­лавсь­кої РДА Іван Фе­дор­чук вру­чив пос­відчен­ня про прис­во­єн­ня по­чес­но­го зван­ня Ук­ра­їни «Ма­ти-ге­ро­їня» та від­по­від­ні наг­рудні зна­ки ще двом жін­кам району, які ви­хо­ва­ли п’яте­ро і біль­ше ді­тей», — про це й­деться на сай­ті Хмель­ницької ОДА.

"Мати-героїня" фото adm-km.gov.ua
"Мати-героїня" фото adm-km.gov.ua
фото adm-km.gov.ua

Від­зна­ки, від­по­від­но до Ука­зу Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни Во­ло­ди­ми­ра Зе­ленсь­ко­го № 170/2020, от­ри­ма­ли: На­та­лія Кон­дра­тюк із се­ла Но­ве Се­ло (Но­во­сіль­ська сіль­ська ра­да) та Люд­ми­ла Куш­ні­рук із се­ла Мир­не (Те­лі­жи­нець­ка сіль­ська ра­да).

фото adm-km.gov.ua

Популярні новини зараз
Додаткові 3100 гривень до пенсії: кому пощастить отримати щедру виплату Разом з пенсією "капне" кругленька сума: виплатять одноразову грошову допомогу до кінця літа Обладнання зламалося: в "Укренерго" заявили, що вимкнення світла будуть довшими Пільгу дадуть навіть родичам: хто в Україні отримав право на 50% знижки по комуналці
Показати ще

"Мати-героїня" фото adm-km.gov.ua
"Мати-героїня" фото adm-km.gov.ua
фото adm-km.gov.ua

Го­ло­ва рай­дер­жадмі­ніс­тра­ції по­дя­ку­вав ма­те­рям-ге­ро­їням за їх­ню нев­томну пра­цю, не­дос­па­ні но­чі, пра­виль­не і гід­не ви­хо­ван­ня сво­їх ді­тей та по­ба­жав бе­ре­ги­ням ро­ду людсь­ко­го міц­но­го здо­ров’я, ра­дос­ті, дос­татку, теп­ла, по­ша­ни від ді­тей, рід­них та близь­ких.

Раніше портал Знай.uа писав про те, що на Закарпатті родина священика виховує 12 дітей: "Дякуємо Богові"

Також портал Знай.uа писав, що українка народила 19 дітей, чоловік хоче ще: "У мого батька теж було 15"

Також портал Знай.uа писав, що під Дніпром виявили багатодітну родину-мауглі - живуть без світла, води та туалету.