Пра­ців­ни­ки слід­чо­го уп­равлін­ня ГУНП в Хмель­ницькій об­ласті з’ясо­ву­ють об­ста­ви­ни, за яких чет­верток­ласник з пнев­ма­тич­ної гвин­тівки по­ра­нив свою стар­шу сес­тру. Дів­чинка у важ­ко­му ста­ні пе­ре­бу­ває в ре­ані­ма­ції.

Про 10-річ­ну дів­чинку, яку без сві­до­мос­ті з кульовим по­ра­нен­ням ока у район­ну лі­кар­ню при­вез­ла ка­ре­та швид­кої до­по­мо­ги, до Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції по­ві­до­ми­ла чер­го­ва мед­сес­тра. До ме­дич­но­го зак­ла­ду од­ра­зу ви­їха­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па, яка з’ясу­ва­ла, що по­ра­нен­ня ди­ти­ні за­по­ді­яв мо­лод­ший брат.

Тра­ге­дія ста­ла­ся 31 сер­пня близь­ко 22:00 го­ди­ни в од­но­му із сіл Ста­ро­кос­тянти­нівсь­ко­го району. Гра­ючись, 8-річ­ний хлоп­чик взяв до рук пнев­ма­тич­ну гвин­тівку, яка сто­яла в кім­на­ті без наг­ля­ду, та здій­снив один пос­тріл. З не­обе­реж­ності він влу­чив у лі­ве око сво­їй стар­шій сес­трі, яка ті­єї ми­ті зна­хо­ди­лась у ван­ній кім­на­ті. Дів­чинка втра­ти­ла сві­до­мість і у важ­ко­му ста­ні її дос­та­ви­ли до ре­ані­ма­ції.

Як з’ясу­ва­ли пра­во­охо­рон­ці, пнев­ма­тич­на гвин­тівка на­ле­жить 23-річ­но­му чо­ло­ві­ко­ві стар­шої сес­три обох ді­тей.

На­ра­зі за да­ним фак­том від­кри­те кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 1 стат­ті 128 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — Не­обе­реж­не тяж­ке або се­редньої тяж­кості ті­лес­не уш­коджен­ня.

Популярні новини зараз
Накриє "золотий дощ" або ж хвиля кохання: які 3 знаки Зодіаку будуть найщасливішими наприкінці липня Українці зможуть насолодитись світлом: енергетики дають оптимістичний прогноз Боржникам виплатять допомогу, щоб розрахуватись за комунальні послуги: кому випаде унікальний шанс Перетин кордону стане квестом: прикордонникам дадуть повну свободу дій – перевірятимуть усіх
Показати ще

Слід­чі та­кож роз­гля­да­ють мож­ли­вість від­крит­тя про­вад­ження за стат­тею 166 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — Зліс­не не­ви­ко­нан­ня обов’яз­ків по дог­ля­ду за ди­ти­ною або за осо­бою, що­до якої вста­нов­ле­на опі­ка чи пік­лу­ван­ня. Роз­слі­ду­ван­ня три­ває.

Раніше портал «Знай.uа» писав про те, що Дніпрянина по-звірячому покалічили через телефон - три амбали з жінкою, ніч і кулаки

Також портал «Знай.uа» писав, що У Дніпрі копи витягли з того світу дикого самогубцю - стрибнув у воду на очах у дітей

Також портал «Знай.uа» писав, що У Києві душевнохвора жінка вийшла з лікарні і мало не спалила будинок, мешканці в паніці: "Боїмося спати"